RADEMAEKERS MEUBELEN

Legal disclaimer

terug

Op deze website wordt u algemene informatie aangeboden omtrent de diensten en producten van Rademaekers meubelen. Hoewel Rademaekers meubelen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Rademaekers meubelen niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Rademaekers meubelen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Deze website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Rademaekers meubelen en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto's, teksten en de overige grafische vormgeving van deze website auteursrechtelijk beschermd. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Rademaekers meubelen, (onderdelen van) de site elektronisch of anderszins te kopiŽren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen.

Rademaekers meubelen is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met (enige pagina van) de website van Rademaekers meubelen.